Diyarbakır Suriçi Gavur Meydanı 5. Bölge 3. ve 7. Etap 20 Adet Tescilli Yapı Restorasyon Yapım İşi

Diyarbakır Suriçi Gavur Meydanı 5. Bölge 3. ve 7. Etap 20 Adet Tescilli Yapı Restorasyon Yapım İşi

Diyarbakır evleri, toplumların gelenekleri, komşu kültürler, içinde yaşanılan coğrafya, iklim koşulları, bölgenin mevcut malzeme olanakları gibi faktörlerin etkisiyle biçimlenmiştir.
Diyarbakır Suriçi evleri dış dünyaya kapalı içe dönük bir avlu ve onun etrafına dizilmiş kanatlardan oluşmaktadır. Kanatların büyüklüğü ve sayısı, yapının yer aldığı parselin büyüklüğü ve kanatların işlevine bağlıdır. Kanatlar çoğunlukla doğu-batı, kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiştir. Bu şekilde düzgün geometriye sahip olmayan parsellerde bile kanatlar ana yönlere bakar.
Diyarbakır evlerinde genellikle kışlık bölüm tek katlı olup, kuzeyde sırtını bitişik parselin iki katlı yazlığına dayar. İki katlı kendi yazlığı da komşusunun tek katlı kışlığına siper olur. İklim koşullarının gereği olarak Diyarbakır evlerinde kuzey-güney kanat yerleşimi sıklıkla görülür.
Parsel büyüklüğü elverirse, ev sahibinin ekonomik imkanlarına göre kanat sayısı üçe, dörde çıkabilir. Kat sayısı da buna ve ailenin kalabalıklığına bağlıdır.