İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Restorasyon Yapım İşi

İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Restorasyon Yapım İşi

19. yüzyılın başlarında elektrikle aydınlanma gelişmediği için kentlerin aydınlatılması havagazı ile yapılmaktaydı. 1857 yılında Andre Marchais adındaki bir işletmeci Paris Gaz Şirketi adına İzmir'de bir havagazı fabrikası kurmak için Osmanlı Devleti'ne başvurdu. Marchais'in fabrikayı kurması 75 sene boyunca işletmesi ardından da devretmesi kararlaştırıldı. Ancak görüşmelerin ardından Marchais'nın ölümü nedeniyle proje rafa kaldırıldı. Daha sonra, 1859 yılında A. Edwars'ın başvurusu, 40 yıllığına bir imtiyaz verilerek onaylandı. İnşaat ise ancak 1862'de başladı. İzmir Havagazı Fabrikası, merkezi Glasgow'da bulunan "Laidloux and Sons" fabrikası tarafından kuruldu. 1. Dünya Savaşı'nın ardından ise İzmir'de elektrikle aydınlanma devreye girdi. Cumhuriyet döneminde fabrika, yabancı şirketlerin imtiyazları uzatılmamasından dolayı belediyeye devredildi.