Çevre Politikası

Kale Restorasyon

Tüm personelimiz ve alt yüklenicilerimiz için gerekli eğitim olanaklarını sunarak , sisteme bilinçli  katılımlarını sağlamak, Projeleri gerçekleştirilen ; doğal kaynakları korumak , atık miktarlarını en aza indirmek , toprak, hava, su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı artırmak için gerekli tedbirleri almaya çalışmak, kullanılacak malzeme ve uygulanacak teknoloji seçiminde , en güvenli ve çevre ile en uyumlu olanı kullanmaya çalışmak.