Firmamızın Restorasyon Yaklaşımı

Kale Restorasyon

Öncelikle firmamız yapacağı proje ve uygulama işlerini; fen ve sanat kaidelerine, restorasyon işlerinin genel kurallarına, imalatların teknik tariflerine, yapım işleri genel şartnamesine, hizmet gereklerine ve idarelerin direktiflerine uygun şekilde yapacağını beyan ve taahhüt eder.

Firmamızın Restorasyon işlerinde gösterdiği özen ve uzmanlığı hakkında iki örnek vermek gerekirse;

Taahhüdümüz altında yapımı tamamlanan ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Havagazı Fabrikası Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi’ Tarihi Kentler Birliği tarafından 2008 yılı Metin Sözen Koruma Büyük ödülüne,

Yine taahhüdümüz altında yapımı tamamlanan ‘Kuşadası Belediyesi Çalıkuşu Evi Restorasyonu İşi’ Tarihi Kentler Birliği tarafından 2008 yılı Uygulama Ödülüne layık görülmüştür.

Eski eser restorasyonu konusunda deneyimli bir kadroya sahip olan firmamızdaki tüm çalışanlar, bu tür uygulamalarda yapılabilecek en küçük bir hatanın bile çok şeyler kaybettirebileceğinin bilincindedir. Bundan dolayı hiçbir müdahale aceleye ve oldubittiye getirilerek yapılmayacaktır. Tüm uygulamalarımızda olduğu gibi,bundan sonra yapacağımız diğer uygulamalarda kurallara uygun olarak ve kuralların gerektirdiği bütün süreçler geçirilerek ve bütün süreler tamamlanarak yapılacaktır. İmalat süreci içerisinde dış etkilerin imalata ve/veya yapıya zarar verme olasılığı olduğu takdirde, bütün tedbirler alınmadan imalata başlanılmayacaktır.

Restorasyonun telaşla yapılacak uygulama olmadığının bilincinde olan firmamız işin süresinde ve restorasyon amacına uygun bir şekilde yapılması konusunda oldukça hassas ve tecrübelidir. Bu bilinçle işin başında yapılacak organizasyon ve programlama çok özenli ve eksiksiz olmalıdır. İşin başında çok ayrıntılı bir iş programı yapılacak, bu programa uygun malzeme temini programı yapılacaktır. İş programı, işin akışına göre gerekli hallerde idarenin onayı ve direktiflerine göre sistemli bir şekilde güncellenebilecek ve gerekli revizyonlar yapılabilecektir.

Restorasyon uygulamalarının doğası gereği uygulamalar sırasında daha önce hesap edilmeyen ve bilinmeyen bazı elemanlar bulunması mümkündür. Bu durumda buluntunun başka buluntuların olma olasılığının emaresi kabulü ile yakın çevresindeki tüm imalatlar durdurulacak, buluntu korumaya alınarak, konu idareye derhal bildirilecektir. Bu kısımdaki uygulamalara gerekli inceleme ve araştırmaların tamamlanmasından sonra devam edilecek, dolayısıyla gerekiyorsa iş programı revize edilecektir.

Her türlü imalatın denetlenmesinde idareden ayrı olarak, firma içerisinde bir oto kontrol sistemi uygulanacak, saha çalışanları, malzemeler ve imalatlar devamlı kontrol edilecektir. Firma içerisinde oluşturulacak bu kontrol ekibi idare kontrollük teşkilatına yardımcı olarak çalışacaktır. Uygulamalar sırasında, benzer imalatların oluşturduğu her ana imalat grubunun başında işine bütünüyle vakıf ve gerekli deneyime sahip bir imalat sorumlusu bulunacaktır. Bu imalat sorumluları şantiye şefine bağlı olarak çalışacaklardır. Şantiye şefi imalat sorumluları ile birlikte ekiplerin koordineli çalışmasını sağlayacak ve imalatların kalitesini kontrol edecektir.

Yıkma, sökme raspa ve çürütme gibi müdahalelerde sağlam ve korunacak kısımlara en küçük bir zarar verilmemesi için gerekli tüm tedbirler alınacak, aynı şekilde yeni imalatlarla ilgili çalışmalarda da eski ve orijinalin korunması için korumaya dönük her türlü şartlar ve alt yapı oluşturulacaktır. Bu tedbirlerin en etkili unsuru çalışanların bilinçli olmasıdır. Bilinçlendirilmiş ve deneyimli ekiple çalışmanın önemi burada ortaya çıkmaktadır. Teknik ekibin bu konudaki tutumu ve hassasiyeti diğer çalışanlara da örnek olacaktır. Restorasyon kavramının gereklerinin bilincinde olan ve bu konuda oldukça deneyimli olan firmamızın söz konusu işlerde de aynı duyarlılık ve kalitede imalat yapacağını tekrar beyan ederiz.